O projekcie

Proponowane w naszym serwisie cykle filmów-wykładów przygotowaliśmy z myślą o odbiorcach szukających oryginalnych ujęć zagadnień z różnych dziedzin wiedzy. Jeśli interesujesz się nauką i kulturą, chcesz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, zdobywać wiedzę i rozszerzać zakres swoich zainteresowań albo po prostu spędzić ciekawie czas – znajdziesz tu wykłady dla siebie.

Nagrany wykład ma zalety, których brak wykładom słuchanym na żywo. Można go odtwarzać fragmentami, zatrzymywać (gdy trzeba zrobić notatkę lub dokładnie obejrzeć ilustrację), oglądać w zaciszu gabinetu lub pokazać go w większej grupie, na przykład uczniom w czasie lekcji.

Prelegenci

prof. Zbigniew Mikołejko

filozof, religioznawca, historyk idei, eseista, kierownik Zakładu Badań nad Religią w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN

czytaj więcej

dr Łukasz Lamża

filozof przyrody, kosmolog i astrofizyk, dziennikarz naukowy i propagator wiedzy

czytaj więcej

Piotr Bucki

szkoleniowiec, wykładowca, nauczyciel, dziennikarz, coach

czytaj więcej

Jacek Dehnel

pisarz, tłumacz i malarz

czytaj więcej

dr Hubert Bilewicz

historyk sztuki, muzealnik, pedagog zdolności twórczych

czytaj więcej

Joanna Gonia-Sikora

pedagog, ekonomista, nauczyciel akademicki

czytaj więcej

prof. Tomasz Szarek

matematyk i filozof

czytaj więcej

prof. Zbigniew Mikołejko

Filozof, religioznawca, historyk idei, eseista, kierownik Zakładu Badań nad Religią w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN.

Autor ponad 800 tekstów naukowych, m.in. książek: Mity tradycjonalizmu integralnego (1998), Żywoty świętych poprawione (2001), W świecie wszechmogącym. O przemocy, śmierci i Bogu (2009), We władzy wisielca (t. 1 – 2013, t. 2 – 2014), Żywoty świętych poprawione ponownie (2017), Między zbawieniem a Smoleńskiem. Studia i szkice o katolicyzmie polskim ostatnich lat (2018). Napisał także posłowie do polskiego wydania powieści Dana Browna Kod Leonarda da Vinci, a także wydał autorski tomik wierszy pt. Gorzkie żale (2017).

dr Łukasz Lamża

Filozof przyrody, kosmolog i astrofizyk, dziennikarz naukowy i propagator wiedzy. Pracownik naukowy Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych na Uniwersytecie Jagiellońskim, członek redakcji „Tygodnika Powszechnego”. Dwukrotnie nominowany do nagrody Grand Press w kategorii „Dziennikarstwo specjalistyczne”. Autor książek, m.in.: Przekrój przez Wszechświat (CC Press 2014), Wszechświat krok po kroku (CC Press 2017). Cykl Labirynty geometrii poświęcony jest w całości fascynującemu zagadnieniu fraktali. Doktor Łukasz Lamża opowiada w czterech odsłonach, czym są fraktale, kto je odkrył i spopularyzował wiedzę o nich oraz gdzie występują i do czego może przydać się świadomość ich istnienia.

Piotr Bucki

Szkoleniowiec, wykładowca, nauczyciel, dziennikarz, coach. Bywał aktorem i konferansjerem. W każdej z ról czuje się dobrze i każda go definiuje, ale zawsze, gdy ktoś pyta go, czym zajmuje się zawodowo, musi się długo zastanawiać, co odpowiedzieć. Lubi wiedzę i lubi ją podkradać z wszystkich możliwych źródeł, a potem przekazywać dalej i/lub wykorzystywać w licznych projektach, które prowadzi. Najbardziej lubi obszar swojej działalności, którą nazwałby „komunikacją”, we wszelkich jej inkarnacjach. Komunikacja werbalna, pozawerbalna, wizualna, w mediach społecznościowych, w zespołach, grupach, w społeczeństwach… A jego ulubione pytanie to: „Dlaczego?”.

Skończył Wydział Architektury i Urbanistyki na PG, studia podyplomowe na SWPS z psychologii społecznej i na WSB z PR i marketingu partnerskiego oraz Studium Wokalno-Aktorskie w Gdyni. Ukończył też kursy na uniwersytetach Stanford, Princeton i Michigan w USA.

Jacek Dehnel

Pisarz, tłumacz i malarz. Jest laureatem Nagrody Fundacji im. Kościelskich, Paszportu Polityki oraz Śląskiego Wawrzynu Literackiego. Był dwukrotnie nominowany do Nagrody Angelus, czterokrotnie do Nagrody Nike, a raz do Nagrody Poetyckiej im. Wisławy Szymborskiej. Publikował m.in. w „Studium”, „Toposie”, „Tytule”, „Kwartalniku Artystycznym”, „Zeszytach Poetyckich”, „Akcencie” oraz „Przeglądzie Powszechnym”. Wydał 11 powieści, ostatnią pt. Dziennik roku Chrystusowego w 2015 roku. Jak można przeczytać na stronie Instytutu Książki, Jacek Dehnel w swojej twórczości „chętnie zwraca się ku przeszłości, pełnymi garściami czerpie z tradycji kultury wysokiej, szczególnie mocno zwracając się ku modernizmowi. Na pozór tworzy poezję ostentacyjnie staroświecką, często jednak miesza przeszłość z teraźniejszością”. W 2011 roku ukazała się jego głośna powieść Saturn z podtytułem Czarne obrazy z życia mężczyzn z rodziny Goya, w której kreśli obraz skomplikowanej natury Franciska Goi i jego konfliktu z bliskimi.

dr Hubert Bilewicz

Historyk sztuki, muzealnik, pedagog zdolności twórczych. Ukończył studia na Uniwersytecie Warszawskim oraz Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, a także studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim. Przez kilkanaście lat uczył w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Obecnie pracuje w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego. Zajmuje się między innymi architekturą XIX i XX wieku, a także polską sztuką użytkową i designem XX wieku. Do jego zainteresowań należą również pedagogika artystyczna oraz pogranicze sztuki i edukacji. Jest egzaminatorem maturalnym z zakresu historii sztuki. Współpracuje z inicjatywą środowisk twórczych Indeks 73. Jest członkiem Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki.

Joanna Gonia-Sikora

Pedagog, ekonomista, nauczyciel akademicki. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi jako lektor i nauczyciel. Swoje doświadczenie wykorzystuje między innymi do pracy w świetlicy edukacyjnej After School Club w Gdyni, gdzie prowadzone są zajęcia językowe, manualne i terapeutyczne dla dzieci. Jest autorką wielu artykułów, prelekcji i szkoleń dotyczących pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

prof. Tomasz Szarek

Matematyk i filozof. Ukończył studia politechniczne na Politechnice Śląskiej i matematyczne na Uniwersytecie Śląskim. W roku 1997 uzyskał stopień doktora w Polskiej Akademii Nauk, broniąc pracy Asymptotic stability of Markov operators acting on measures in Polish spaces, napisanej pod kierunkiem prof. Andrzeja Lasoty. W 1999 roku ukończył studia filozoficzne w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W roku 2004 zdobył na Uniwersytecie Jagiellońskim stopień doktora habilitowanego, a w 2008 – tytuł profesora nauk matematycznych. W roku 2013 obronił doktorat z filozofii analitycznej na podstawie pracy Spór o wartość klasycznych argumentów na istnienie Boga w filozofii Alvina Plantingi, napisanej pod kierunkiem prof. Krzysztofa Wieczorka.
Był profesorem wizytującym w wielu ośrodkach zagranicznych, w tym między innymi na Uniwersytecie w Chicago, w Instytucie Couranta w Nowym Jorku, na Uniwersytecie w Cambridge oraz Uniwersytecie w Toronto. Kilka lat mieszkał w L’Aquila we Włoszech, pracując na tamtejszym uniwersytecie.
Obecnie pracuje na Uniwersytecie Gdańskim. Zajmuje się teorią miary, procesami stochastycznymi, stochastycznymi układami dynamicznymi oraz teorią fraktali.
Największym jego sukcesem jest rodzina: ma żonę i dwójkę dzieci. Lubi długie spacery, literaturę, rozmowy z córką o przeczytanych książkach i włoską kuchnię (włączając w to wino). Biega. Nie ogląda telewizji, nie czyta gazet, unika internetu. Jest ignorantem, jeśli chodzi o nowoczesne technologie – do uruchomienia bardziej skomplikowanych urządzeń potrzebuje pomocy córki. Interesuje się żydowską kabałą, filozofią procesu i mistyką chrześcijańską.

Wykłady

Labirynty kultury

W cyklu Labirynty kultury profesor Zbigniew Mikołejko opowiada o czterech motywach wędrownych obecnych w kulturze polskiej. Przedstawia przyczyny ich pojawienia się w literaturze i sztuce oraz pokazuje, że są one obecne również i dziś.

Labirynty geometrii

Cykl Labirynty geometrii poświęcony jest w całości fascynującemu zagadnieniu fraktali. Doktor Łukasz Lamża opowiada w czterech odsłonach, czym są fraktale, kto je odkrył i spopularyzował wiedzę o nich oraz gdzie występują i do czego może przydać się świadomość ich istnienia.

Labirynty rozwoju

Umiejętności motywacji, komunikacji i myślenia krytycznego oraz nastawienie na rozwój pomagają dostosować się do nowych oczekiwań. Piotr Bucki zachęca do uczenia się tych umiejętności.

Labirynty literatury

O historii, sztuce, twórcach i odbiorcach ich dzieł, a także reperkusjach, jakie dla kultury wyniknęły z niektórych artystycznych decyzji i wyborów, opowiada Jacek Dehnel.

Labirynty sztuki

O kulisach powstawania wielkich dzieł sztuki, ich autorach, kontekście historycznym i szczegółach, które nie powinny umknąć uwadze odbiorcy, opowiada Hubert Bilewicz.

Labirynty umysłu

Czym jest ADHD? Jakie są jego objawy? Jak odróżnić zachowanie dziecka z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej od zachowań lenia czy dziecka źle wychowanego? Odpowiada Joanna Gonia-Sikora.

Labirynty matematyki

Zastosowanie matematyki na przykład w biologii albo medycynie przynosi nieoczekiwane rezultaty. Równanie matematyczne pomaga leczyć białaczkę? Tomasz Szarek mówi o tym w jednym z wykładów.

Cena wykładów online

Koszt każdego z cykli wykładów wynosi 12,60 zł brutto (jeden cykl to cztery wykłady).

Dostęp do zakupionych wykładów ważny jest przez rok (365 dni) i przypisany jest do konta jednego użytkownika. Wykłady można oglądać/odtwarzać na urządzeniach różnego typu (komputerze, tablecie, smartfonie).

Kontakt

Chcesz zadać nam pytanie lub zaproponować temat wykładów?
Skontaktuj się z nami.

Formularz kontaktowy

Administratorem danych osobowych jest Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., al. Grunwaldzka 413, 80-309 Gdańsk (GWO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych uniemożliwi skontaktowanie się z Państwem i udzielenie odpowiedzi na pytania zadane poprzez formularz kontaktowy. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy i zostaną usunięte na koniec roku kalendarzowego następującego po roku, w którym zadano pytanie. Dane mogą być również przetwarzane w tym czasie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO do celów marketingu bezpośredniego. Na tej samej podstawie dane mogą być przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, do czasu przedawnienia roszczeń. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną i udostępniające GWO narzędzia informatyczne, podmioty zajmujące się zarządzaniem i wprowadzaniem danych do baz, pośredniczące w realizowaniu akcji marketingowych lub świadczące usługi doradcze. Masz prawo dostępu do tych danych, a także do ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania i do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.