O projekcie

Proponowane w naszym serwisie cykle filmów-wykładów przygotowaliśmy z myślą o odbiorcach szukających oryginalnych ujęć zagadnień z różnych dziedzin wiedzy. Jeśli interesujesz się nauką i kulturą, chcesz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, zdobywać wiedzę i rozszerzać zakres swoich zainteresowań albo po prostu spędzić ciekawie czas – znajdziesz tu wykłady dla siebie.

Nagrany wykład ma zalety, których brak wykładom słuchanym na żywo. Można go odtwarzać fragmentami, zatrzymywać (gdy trzeba zrobić notatkę lub dokładnie obejrzeć ilustrację), oglądać w zaciszu gabinetu lub pokazać go w większej grupie, na przykład uczniom w czasie lekcji.

Prelegenci

dr Hubert Bilewicz

historyk sztuki, muzealnik, pedagog zdolności twórczych

czytaj więcej

Jacek Dehnel

pisarz, tłumacz i malarz

czytaj więcej

Joanna Gonia-Sikora

pedagog, ekonomista, nauczyciel akademicki

czytaj więcej

prof. Tomasz Szarek

matematyk i filozof

czytaj więcej

Małgorzata Dobrowolska

matematyczka oraz autorka programów nauczania i podręczników szkolnych

czytaj więcej

Marcin Karpiński

matematyk i ekspert edukacyjny

czytaj więcej

dr Hubert Bilewicz

Historyk sztuki, muzealnik, pedagog zdolności twórczych. Ukończył studia na Uniwersytecie Warszawskim oraz Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, a także studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim. Przez kilkanaście lat uczył w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Obecnie pracuje w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego. Zajmuje się między innymi architekturą XIX i XX wieku, a także polską sztuką użytkową i designem XX wieku. Do jego zainteresowań należą również pedagogika artystyczna oraz pogranicze sztuki i edukacji. Jest egzaminatorem maturalnym z zakresu historii sztuki. Współpracuje z inicjatywą środowisk twórczych Indeks 73. Jest członkiem Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki.

Jacek Dehnel

Pisarz, tłumacz i malarz. Jest laureatem Nagrody Fundacji im. Kościelskich, Paszportu Polityki oraz Śląskiego Wawrzynu Literackiego. Był dwukrotnie nominowany do Nagrody Angelus, czterokrotnie do Nagrody Nike, a raz do Nagrody Poetyckiej im. Wisławy Szymborskiej. Publikował m.in. w „Studium”, „Toposie”, „Tytule”, „Kwartalniku Artystycznym”, „Zeszytach Poetyckich”, „Akcencie” oraz „Przeglądzie Powszechnym”. Wydał 11 powieści, ostatnią pt. Dziennik roku Chrystusowego w 2015 roku. Jak można przeczytać na stronie Instytutu Książki, Jacek Dehnel w swojej twórczości „chętnie zwraca się ku przeszłości, pełnymi garściami czerpie z tradycji kultury wysokiej, szczególnie mocno zwracając się ku modernizmowi. Na pozór tworzy poezję ostentacyjnie staroświecką, często jednak miesza przeszłość z teraźniejszością”. W 2011 roku ukazała się jego głośna powieść Saturn z podtytułem Czarne obrazy z życia mężczyzn z rodziny Goya, w której kreśli obraz skomplikowanej natury Franciska Goi i jego konfliktu z bliskimi.

Joanna Gonia-Sikora

Pedagog, ekonomista, nauczyciel akademicki. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi jako lektor i nauczyciel. Swoje doświadczenie wykorzystuje między innymi do pracy w świetlicy edukacyjnej After School Club w Gdyni, gdzie prowadzone są zajęcia językowe, manualne i terapeutyczne dla dzieci. Jest autorką wielu artykułów, prelekcji i szkoleń dotyczących pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

prof. Tomasz Szarek

Matematyk i filozof. Ukończył studia politechniczne na Politechnice Śląskiej i matematyczne na Uniwersytecie Śląskim. W roku 1997 uzyskał stopień doktora w Polskiej Akademii Nauk, broniąc pracy Asymptotic stability of Markov operators acting on measures in Polish spaces, napisanej pod kierunkiem prof. Andrzeja Lasoty. W 1999 roku ukończył studia filozoficzne w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W roku 2004 zdobył na Uniwersytecie Jagiellońskim stopień doktora habilitowanego, a w 2008 – tytuł profesora nauk matematycznych. W roku 2013 obronił doktorat z filozofii analitycznej na podstawie pracy Spór o wartość klasycznych argumentów na istnienie Boga w filozofii Alvina Plantingi, napisanej pod kierunkiem prof. Krzysztofa Wieczorka.
Był profesorem wizytującym w wielu ośrodkach zagranicznych, w tym między innymi na Uniwersytecie w Chicago, w Instytucie Couranta w Nowym Jorku, na Uniwersytecie w Cambridge oraz Uniwersytecie w Toronto. Kilka lat mieszkał w L’Aquila we Włoszech, pracując na tamtejszym uniwersytecie.
Obecnie pracuje na Uniwersytecie Gdańskim. Zajmuje się teorią miary, procesami stochastycznymi, stochastycznymi układami dynamicznymi oraz teorią fraktali.
Największym jego sukcesem jest rodzina: ma żonę i dwójkę dzieci. Lubi długie spacery, literaturę, rozmowy z córką o przeczytanych książkach i włoską kuchnię (włączając w to wino). Biega. Nie ogląda telewizji, nie czyta gazet, unika internetu. Jest ignorantem, jeśli chodzi o nowoczesne technologie – do uruchomienia bardziej skomplikowanych urządzeń potrzebuje pomocy córki. Interesuje się żydowską kabałą, filozofią procesu i mistyką chrześcijańską.

Małgorzata Dobrowolska

Matematyczka oraz autorka programów nauczania i podręczników szkolnych. Redaktor Naczelna Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego. Pomysłodawczyni i mecenas Akademii 30+, projektu edukacyjnego, w ramach którego są organizowane wykłady z różnych dziedzin nauki dla osób dorosłych, także wydawca literatury dziecięcej. Laureatka wielu wyróżnień i nagród. W 2010 r. „Magazyn Literacki Książki” przyznał jej nagrodę im. F. Kallimacha za pomysł serii Matematyka z plusem, w 2016 r. ta sama seria podręczników otrzymała wyróżnienie Polskiej Akademii Umiejętności.

Marcin Karpiński

Matematyk i ekspert edukacyjny. Redaktor naczelny czasopisma „Matematyka w Szkole”. Współautor programów nauczania matematyki, podręczników i zbiorów zadań dla szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum. W 2001 roku członek zespołu opracowującego podstawę programową matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych. W roku 2008 członek zespołu przygotowującego nową podstawę programową matematyki dla wszystkich etapów edukacyjnych. Od 2010 roku uczestniczy w pracach związanych z projektem PISA. Lider Pracowni Matematycznej Instytutu Badań Edukacyjnych i wykładowca dydaktyki matematyki w Szkole Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego.

Wykłady

Labirynty sztuki

O kulisach powstawania wielkich dzieł sztuki, ich autorach, kontekście historycznym i szczegółach, które nie powinny umknąć uwadze odbiorcy, opowiada Hubert Bilewicz.

Labirynty kultury

O historii, sztuce, twórcach i odbiorcach ich dzieł, a także reperkusjach, jakie dla kultury wyniknęły z niektórych artystycznych decyzji i wyborów, opowiada Jacek Dehnel.

Labirynty umysłu

Czym jest ADHD? Jakie są jego objawy? Jak odróżnić zachowanie dziecka z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej od zachowań lenia czy dziecka źle wychowanego? Odpowiada Joanna Gonia-Sikora.

Labirynty matematyki

Zastosowanie matematyki na przykład w biologii albo medycynie przynosi nieoczekiwane rezultaty. Równanie matematyczne pomaga leczyć białaczkę? Tomasz Szarek mówi o tym w jednym z wykładów.

Poznajemy nową podstawę programową

Czy zmiany w oświacie wpłyną na dydaktykę matematyki? Które z zagadnień znalazły się w nowej podstawie programowej, a które kwestie pominięto? Czy umiejętności i wiedza uczniów klas 3 są wystarczające, żeby poradzili sobie w nowej klasie 4?

Cena wykładów online

Koszt każdego z cykli wykładów wynosi 9,60 zł brutto (jeden cykl to cztery wykłady). Nie ma możliwości zakupu pojedynczego wykładu.

Dostęp do zakupionych wykładów ważny jest przez rok (365 dni) i przypisany jest do konta jednego użytkownika. Wykłady można oglądać/odtwarzać na urządzeniach różnego typu (komputerze, tablecie, smartfonie).

Kontakt

Chcesz zadać nam pytanie lub zaproponować temat wykładów?
Skontaktuj się z nami.

Formularz kontaktowy