Labirynty matematyki

Matematyka znajduje obecnie wiele nowych zastosowań w życiu codziennym. Przyspieszony rozwój technologii odbywa się dzięki możliwościom szerszego zastosowania uniwersalnych matematycznych reguł. Okazuje się, że otwarcie się wielu dziedzin nauki na porządek odkryty i opisany przez matematykę pozwala znaleźć dla niego zupełnie nieoczekiwane zastosowanie – na przykład w biologii albo medycynie. Wykłady profesora Tomasza Szarka dotykają obu rodzajów matematycznych dociekań – tych podyktowanych wyłącznie chęcią odkrywania matematycznych reguł oraz tych, które prowadzą do wykorzystania matematycznych ustaleń w praktyce.

prof. Tomasz Szarek

Matematyk i filozof. Ukończył studia politechniczne na Politechnice Śląskiej i matematyczne na Uniwersytecie Śląskim. W roku 1997 uzyskał stopień doktora w Polskiej Akademii Nauk, broniąc pracy Asymptotic stability of Markov operators acting on measures in Polish spaces, napisanej pod kierunkiem prof. Andrzeja Lasoty. W 1999 roku ukończył studia filozoficzne w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W roku 2004 zdobył na Uniwersytecie Jagiellońskim stopień doktora habilitowanego, a w 2008 – tytuł profesora nauk matematycznych. W roku 2013 obronił doktorat z filozofii analitycznej na podstawie pracy Spór o wartość klasycznych argumentów na istnienie Boga w filozofii Alvina Plantingi, napisanej pod kierunkiem prof. Krzysztofa Wieczorka.
Był profesorem wizytującym w wielu ośrodkach zagranicznych, w tym między innymi na Uniwersytecie w Chicago, w Instytucie Couranta w Nowym Jorku, na Uniwersytecie w Cambridge oraz Uniwersytecie w Toronto. Kilka lat mieszkał w L’Aquila we Włoszech, pracując na tamtejszym uniwersytecie.
Obecnie pracuje na Uniwersytecie Gdańskim. Zajmuje się teorią miary, procesami stochastycznymi, stochastycznymi układami dynamicznymi oraz teorią fraktali.
Największym jego sukcesem jest rodzina: ma żonę i dwójkę dzieci. Lubi długie spacery, literaturę, rozmowy z córką o przeczytanych książkach i włoską kuchnię (włączając w to wino). Biega. Nie ogląda telewizji, nie czyta gazet, unika internetu. Jest ignorantem, jeśli chodzi o nowoczesne technologie – do uruchomienia bardziej skomplikowanych urządzeń potrzebuje pomocy córki. Interesuje się żydowską kabałą, filozofią procesu i mistyką chrześcijańską.
Matematyka i filozofia
Człowiek korzysta z dobrodziejstw matematyki od zarania dziejów. Dzięki greckim filozofom stała się ona przedmiotem teoretycznej refleksji. Od Platona zaczyna się dwoiste podejście do królowej nauk, którą według jednych odkrywamy, a według innych tworzymy. Ilu matematyków podziela pogląd Platona o tym, że matematykę odkrywamy, a ilu jest przeciwnego zdania? Dlaczego to takie ważne? Można się tego dowiedzieć z wykładu.
czas trwania – 19:20 min.
Matematyka w biologii
Matematyka w statystyce to naturalna rzecz. Ale w biologii? Okazuje się, że jest w niej wykorzystywana z wielkim powodzeniem tam, gdzie tworzy się modele funkcjonowania układów dynamicznych. Przykładem mogą być modele rozwoju populacji opracowywane dla różnorodnych założeń. Jak mogą wyglądać równania opisujące to zjawisko biologiczne?

czas trwania – 20:00 min.
Paradoksy w matematyce
Matematyczne paradoksy zajmują uczonych od czasów Anaksymandra, który w VI wieku p.n.e. wprowadził pojęcie nieskończoności. Czy wszystkie paradoksy są niewytłumaczalne? Co zmieniło się po wprowadzeniu uściśleń do definicji sumy szeregu liczbowego przez Newtona i Cauchy’ego? O paradoksach nieskończoności dowiesz się więcej z naszego filmu-wykładu.
czas trwania – 14:30 min.
Matematyka ratująca życie
Wraz z upowszechnieniem nowych technologii zwiększa się zastosowanie zdobyczy matematyki w życiu codziennym. Tymczasem nawet czysta matematyka może zmienić praktykę w tak pragmatycznej dziedzinie jak medycyna. Dowiedz się więcej o odkryciu związku między prostym równaniem różniczkowym a przebiegiem białaczki polekowej.

czas trwania – 11:20 min.

Użytkownicy serwisu Labirynty wiedzy mają możliwość otrzymania zaświadczenia o udziale w projekcie.
Będzie ono dostępne po zapoznaniu się ze wszystkimi wykładami wchodzącymi w skład cyklu.

Kup wykłady

Roczny dostęp do 1 cyklu (składającego się z 4 wykładów)
Nieskończona liczba odtworzeń filmów
Do odtwarzania po zalogowaniu na różnych urządzeniach – komputerze, tablecie, telefonie
16,20 zł
Kup wykład